Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Sz 154/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SAB/Sz 164/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SAB/Sz 167/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SAB/Sz 18/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

III SAB/Wr 70/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy S.S. w przedmiocie zaniechania czynności organizacji ruchu

I OSK 2114/13 - Wyrok NSA z 2013-12-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w przedmiocie odmowy zmiany wpisu w ewidencji punktów karnych

III SAB/Wr 11/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie należności za przechowywanie pojazdu

III SAB/Wr 45/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie należności za przechowywanie pojazdu

III SAB/Wr 25/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie należności za przechowywanie pojazdu

III SAB/Wr 9/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie należności za przechowywanie pojazdu
1   Następne >   +2   +5   +10   17