Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 549/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2005r