Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Kr 415/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-09-18

Sprawa ze skargi Stanisława B. na rozporządzenie Wojewody K.. w przedmiocie wprowadzenia opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych

III SA/Kr 18/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, zanieczyszczeniem pojazdu postanowił: zawiesić postępowanie sądowe

I SA/Rz 798/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-05

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w J. o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu w przedmiocie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu stwierdza nieważność uchwały Rady Powiatu [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi, jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysok...