Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol 6119 Inne o symbolu podstawowym 611 X

I SAB/Lu 13/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w sprawie opłaty za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi

II FW 10/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie przepadku pojazdu

I SA/Po 776/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

I SA/Po 777/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

II FW 7/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie przepadku pojazdu

II FW 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie przepadku pojazdu

I SA/Gd 545/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-09-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis

I SA/Ol 649/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej