Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X
  • Skarżony

SA/Gd 42/81 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1981-08-27

Skarga Euzebiusza D. na decyzję Wojewody Bydgoskiego w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła, a także, zgodnie z art. 98 Kpc w związku z art. 21 Kpa, zasądził od Wojewody Bydgoskiego na rzecz skarżącego kwotę złotych osiemset dziesięć tytułem zwrotu kosztów postępowania.