Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X

II OSK 878/10 - Wyrok NSA z 2011-05-18

Skargi kasacyjne D. F. i J. F. oraz SKO w Gdańsku od wyroku WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy