Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SAB/Wa 407/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Biura Ochrony Rządu w przedmiocie wniosku o przyznanie pomocy w budownictwie mieszkaniowym

II SA/Wa 1930/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-16

Sprawa ze skargi D.D. na rozkaz personalny Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia rozkazu personalnego przyznającego dodatek za znajomość języka obcego

II SA/Wa 2128/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji personalnej w sprawie wysokości premii

II SA/Wa 490/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby

I OSK 918/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu w sprawie zwolnienia ze służby w ABW

I OSK 1974/12 - Wyrok NSA z 2013-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie uchylenia decyzji w zakresie zwolnienia ze służby i umorzenia postępowania

II SA/Wa 2273/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-15

Sprawa ze skargi L. K. na rozkaz personalny Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie zwolnienia ze służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

II SA/Wa 1848/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia wysokości premii

II SA/Wa 1915/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-21

Sprawa ze skargi I.C. na rozkaz personalny Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia rozkazu personalnego w sprawie dodatku za znajomość języka obcego

II SA/Wa 1764/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika za brak lokalu mieszkalnego za 2009 r.
1   Następne >   2