Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

I OSK 335/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 525/07 - Wyrok NSA z 2008-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w G. w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu

I OSK 1032/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za 2008 r.

II SA/Wa 41/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania prawa za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za [...] r.

II SA/Wa 283/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

VIII SA/Wa 394/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania równoważnika za remont lokalu mieszkalnego

I OSK 1757/09 - Wyrok NSA z 2010-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu za rok 2008

II SA/Wa 40/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przyznania prawa za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego za [...] r.

II SAB/Wa 324/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Biura Ochrony Rządu w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1977/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   4