Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SA/Wa 2174/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi J.F. na niewykonanie przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyroku WSA w Warszawie nr II SA/Wa 1747/10