Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba Bezpieczeństwa X

II SAB/Wa 407/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Biura Ochrony Rządu w przedmiocie wniosku o przyznanie pomocy w budownictwie mieszkaniowym

II SAB/Wa 83/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wypłaty nagrody rocznej za 2010 r.

II SAB/Wa 84/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wypłaty nagrody rocznej za 2011 r.

II SAB/Wa 324/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Biura Ochrony Rządu w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego

I OPS 4/13 - Uchwała NSA z 2013-12-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wypłaty nagrody rocznej za 2010 r., przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów, na podstawie art. 187 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 27

I OSK 2015/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie wypłaty nagrody rocznej za 2010 r.

II SAB/Wa 226/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Wa 693/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyłączenia stosowania przepisów