Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

SA/Bd 2793/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie przeniesienia funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe

II SA/Lu 1166/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi Z. D. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby

SA/Bd 3244/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie przeniesienia funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe

SA/Bd 2861/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Lu 1156/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby