Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

III SA/Łd 734/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za styczeń 2009 r.