Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 428/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Celnej

II SA/Wa 972/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej [...] w przedmiocie przeniesienia do pełnienia służby w innej komórce organizacyjnej

IV SA/Wr 603/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-01-29

Wniosek w przedmiocie przeniesienia funkcjonariusza służby celnej z Izby Celnej we W. do Urzędu Celnego w W.

I OSK 502/08 - Wyrok NSA z 2009-02-26

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OSK 750/08 - Wyrok NSA z 2009-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Gdyni w przedmiocie zwolnienia ze służby

III SA/Lu 126/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zwolnienia ze Służby Celnej

II SA/Sz 938/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-02-04

Sprawa ze skargi M. B. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie kary dyscyplinarnej upomnienia

II SA/Sz 477/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-08-18

Sprawa ze skargi T. J. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary dyscyplinarnej upomnienia

II SA/Ol 787/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Rz 819/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zwolnienia ze służby
1   Następne >   +2   5