Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

I SA/Bk 232/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-07-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie obciążenia strony kosztami kontroli w zakresie przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier i zakładów wzajemnych oraz zgodności tej działalności z udzielonym zezwoleniem

I SA/Bk 3/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2011-04-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie obciążenia strony kosztami kontroli