Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X
  • Skarżony

II SA 667/01 - Postanowienie NSA z 2001-03-26

Sprawa ze skargi Marcina Cz. na orzeczenie dyscyplinarne Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymierzonej kary dyscyplinarnej

III RN 167/01 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-10-15

Skarga Marcina Cz. na orzeczenie dyscyplinarne Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymierzonej kary dyscyplinarnej, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od postanowienia NSA w Warszawie , II SA 667/01