Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 433/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie służby celnej

IV SAB/Gl 23/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie służby celnej zobowiązuje Dyrektora Izby Celnej w K. do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia [...], w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

IV SA/Gl 117/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie służby celnej

IV SA/Gl 866/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie służby celnej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i określa, że nie może być ona wykonana.

IV SA/Gl 206/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie służby celnej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...]r. nr [...].

IV SAB/Gl 25/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie przedłożenia propozycji służby

IV SAB/Gl 309/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie przedłożenia propozycji służby

IV SAB/Gl 294/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie przedłożenia propozycji służby

IV SAB/Gl 27/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby

IV SAB/Gl 37/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie rozpoznania odwołania o zwolnieniu ze służby
1   Następne >   +2   6