Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

II SA/Op 146/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

II SA/Op 4/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Skarbimierz w przedmiocie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli