Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

I OZ 888/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora

II SA/Wa 390/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie zawieszenia uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku [...]