Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

OSK 974/04 - Wyrok NSA z 2005-02-25

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady powiatu

II SA/Sz 673/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę [...]

II SA/Lu 586/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-06-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Województwa NR [...] w sprawie rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę