Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

I OSK 517/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SA/Wa 46/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

IV SA/Po 6/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Dyscyplinarnej dla Izby Skarbowej w Poznaniu oraz urzędów skarbowych województwa wielkopolskiego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej