Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X
  • Skarżony

II SA 2828/00 - Wyrok NSA z 2001-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zwolnienia ze służby

OPS 17/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-03-05

Skarga Andrzeja B. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie wypłaty należności z tytułu pełnienia służby bezpośrednio po zakończonym dyżurze lekarskim oraz wypłaty odsetek od tej należności po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2001 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem w sprawie II SA/Gd 2034/98, do wyjaśnienia w trybie a...

III RN 159/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zwrotu kosztów z tytułu przeszkolenia nas skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 2050/99