Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

SA/Rz 1462/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od ustaleń protokołu powypadkowego