Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

SA/Sz 1671/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz pobór wody w III kwartale 2002r.