Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

III SA/Lu 567/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2019/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

IV SA/Po 268/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

OSK 1808/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie stanowiska wierzyciela co do za...

I OSK 310/05 - Wyrok NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 434/05 - Wyrok NSA z 2006-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 309/05 - Wyrok NSA z 2006-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu

II SA/Bd 1190/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 780/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

I OSK 1772/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w P. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   +5   +10   28