Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

I OZ 532/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A.Z. na niewykonanie wyroku WSA w O. , sygn. akt II SAB/Ol 73/09

II SA/Wa 1007/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-03

Sprawa ze skargi K. K. na niewykonanie przez Ministra Sprawiedliwości wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1300-1301/06 wymierza Ministrowi Sprawiedliwości grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych