Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SAB/Wa 440/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w S. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OZ 531/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. w rozpoznaniu wniosku

II SAB/Ol 16/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-01-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w wydaniu zaświadczenia

II SAB/Rz 20/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego