Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

I OSK 1032/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego