Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 314/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-02-13

skargę Wiesława D. na decyzję Naczelnika Rejonowego Zakładu Karnego w (...) w przedmiocie uposażenia funkcjonariusza Służby Więziennej.