Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II OSK 1208/07 - Wyrok NSA z 2009-08-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w przedmiocie odmowy stwierdzenia prawa wykonywania zawodu

VI SA/Wa 1157/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

IV SA/Wr 96/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-22

Sprawa ze skargi U.K. na odmowę Dyrektora D. Szpitala Specjalistycznego im. T. M. - Centrum Medycyny Ratunkowej we W. w przedmiocie udostępnienia odpisu protokołu z sekcji zwłok

VI SA/Wa 1158/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 726/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie niewyrażenia zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju

VI SA/Wa 1156/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1460/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1498/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1703/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na refundację kosztów leczenia

IV SA/Po 337/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie prawo do świadczenia z opieki zdrowotnej
1   Następne >   3