Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II GSK 1054/11 - Wyrok NSA z 2012-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zawarcia umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 262/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów leczenia

VI SA/Wa 481/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1612/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II SAB/Sz 22/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Izby Lekarskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VI SA/Wa 849/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania od rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1807/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert

VI SA/Wa 2094/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Op 791/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie powołania dyrektora zakładu opieki zdrowotnej
1   Następne >   +2   4