Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II SA/Op 791/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie powołania dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Op 274/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Namysłowskiego w przedmiocie utworzenia spółki akcyjnej mającej powołać zakład opieki zdrowotnej

II SA/Op 245/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

II SAB/Op 18/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 245/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

II SA/Op 245/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-10-22

Skarga Wojewody Opolskiego na uchwałę Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

II SA/Op 447/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-08

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora zespołu opieki zdrowotnej

II SA/Op 586/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Op 584/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Op 414/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   2