Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 278/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia formalnych braków skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę garażu

II OZ 252/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 661/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , Nr [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót budowlanych