Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II OZ 278/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia formalnych braków skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego Nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę garażu