Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SO/Lu 1/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-11

Wniosek w przedmiocie ukarania grzywną Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy za nieprzekazanie skargi do sądu

VI SA/Wa 578/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-29

Sprawa ze skargi I. S.A. z siedzibą w R. na sprzeciw Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w przedmiocie zmiany w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego

II OSK 1060/10 - Wyrok NSA z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Oświęcimiu w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Zakładu Opiekuńczo

II OSK 1206/10 - Wyrok NSA z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Łańcuckiego w przedmiocie zawiązania przez Powiat Łańcucki spółki z o.o. '[...]'

III SA/Lu 221/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu prawidłowego przechowywania odpadów medycznych oraz odzieży wierzchniej i ochronnej

III SA/Kr 1158/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w A

III SA/Gd 393/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-01-20

Sprawa ze skargi L. K. na czynność Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w przedmiocie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności.

II SA/Sz 138/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 2194/10 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego w przedmiocie akceptacji Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia J. Śniadeckiego w Bi...

II OSK 1453/10 - Wyrok NSA z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w C. w przedmiocie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w B.
1   Następne >   2