Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Kr 4/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...], Nr. [...] w sprawie odmowy powołania przedstawiciela do Rady Społecznej Gminnego Centrum Usług Medycznych

III SA/Kr 159/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo