Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Po 337/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie prawo do świadczenia z opieki zdrowotnej

II SA/Sz 530/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych