Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Bd 375/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w A. w przedmiocie zmiana uchwały w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w A.

II SA/Sz 367/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-05-21

Sprawa ze skargi na uchwałę [...] Rady Powiatu w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej likwidacji SPZOZ

II OSK 1060/10 - Wyrok NSA z 2010-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Oświęcimiu w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Powiatowego Zakładu Opiekuńczo

II OSK 2256/13 - Wyrok NSA z 2014-02-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

II OSK 1206/10 - Wyrok NSA z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Łańcuckiego w przedmiocie zawiązania przez Powiat Łańcucki spółki z o.o. '[...]'

II SA/Bd 423/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala [...] polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej

II SA/Po 1281/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szpitala;

II SA/Bd 1245/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

II SA/Po 1280/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Powiatu w przedmiocie powołania na stanowisko dyrektora szpitala;

II OSK 2194/10 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego w przedmiocie akceptacji Programu restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia J. Śniadeckiego w Bi...
1   Następne >   +2   5