Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

I SA/Kr 439/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zatorze, w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego