Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Bd 821/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

III SA/Kr 4/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...], Nr. [...] w sprawie odmowy powołania przedstawiciela do Rady Społecznej Gminnego Centrum Usług Medycznych

II OSK 666/08 - Wyrok NSA z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu T. nr [...] z dnia [...] w sprawie zmian w statucie Szpitala Powiatowego im. [...] w Z.

IV SA/Gl 749/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

II SA/Op 791/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie powołania dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

II SA/Bd 821/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie powołania Rady Społecznej Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II OSK 1894/07 - Wyrok NSA z 2008-04-02

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Województwa Ł. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Szpitala Wojewódzkiego w P.

III SA/Kr 571/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXVIII/271/10 Rady Powiatu Tarnowskiego

IV SA/Gl 563/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-08-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powierzenia pracownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dodatkowych obowiązków

VII SA/Wa 56/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zmiany statutu szpitala
1   Następne >   2