Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 2544/14 - Wyrok NSA z 2016-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju

II GSK 2359/14 - Wyrok NSA z 2016-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 250/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia

IV SA/Gl 49/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w K. w przedmiocie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 766/15 - Wyrok NSA z 2016-10-06

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz M. K.180 (sto osiemdziesiąt) ...

II GSK 3641/15 - Wyrok NSA z 2016-10-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpoznania wniosku o sfinansowanie leczenia poza granicami kraju

II GSK 850/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w przedmiocie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 2878/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zgody na przeprowadzenie zabiegu poza granicami kraju

II GSK 838/15 - Wyrok NSA z 2016-11-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 912/15 - Wyrok NSA z 2016-11-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w R. w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   2