Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Po 933/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-24

Sprawa ze skargi Sp. X w K. na orzeczenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego