Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II GSK 1350/13 - Wyrok NSA z 2013-11-13

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie przewlekłości postępowania

II SAB/Sz 22/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Izby Lekarskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

VI SAB/Wa 11/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie wyrażenia zgody na przeprowadzenie leczenia poza granicami kraju

II SAB/Op 18/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w przedmiocie informacji publicznej

IV SAB/Po 67/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-04

Sprawa ze skargi M. S.A. przeciwko Radzie Powiatu w Ś. w przedmiocie niewykonania przez Radę Powiatu w Śr. czynności nakazanych prawem,

VI SAB/Wa 78/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpoznania wniosku o sfinansowanie kosztów leczenia poza granicami Polski

II GSK 3641/15 - Wyrok NSA z 2016-10-06

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozpoznania wniosku o sfinansowanie leczenia poza granicami kraju

II GSK 850/15 - Wyrok NSA z 2016-11-17

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie w przedmiocie odwołania od rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SAB/Wa 46/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia w sprawie wydania zgody na sprowadzenie leku 1. zobowiązuje Ministra Zdrowia do rozpoznania wniosku pod nazwą 'zapotrzebowanie' nr [...] na podstawie art. 4 ust. 9 ustawy Prawo farmaceutyczne w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 2. stwierdza, że bezczynność Ministra ...

II SAB/Rz 25/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w [....] w przedmiocie zwrotu kosztów leczenia za granicą
1   Następne >   2