Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II GSK 766/15 - Wyrok NSA z 2016-10-06

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłość Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2. zasądza od Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz M. K.180 (sto osiemdziesiąt) ...

III SAB/Wr 15/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-22

Sprawa ze skargi R.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora D. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z/s we W. zakończonego wydaniem decyzji w sprawie orzeczenia o obowiązkowym podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu I. stwierdza przewlekłość postępowania; II. oddala dalej idącą skargę; III. zasądza od Dyrektora D. Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we W. na rzecz skarżącego [...] ([...]) złotych kosztów postępowania.

III SAB/Gl 205/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-05

Sprawa ze skargi B. B. na przewlekłość postępowania administracyjnego Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

III SAB/Gl 209/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-05

Sprawa ze skargi H. M. na przewlekłość postępowania administracyjnego Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

III SAB/Gl 218/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-05

Sprawa ze skargi M. B. na przewlekłość postępowania administracyjnego Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach w przedmiocie rozpoznania wniosku o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych za granicą

IV SAB/Wr 205/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-16

Sprawa ze skargi D. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora W. Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we W. w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej