Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA 390/94 - Wyrok NSA z 1994-09-23

Skarga Pascala E. na decyzję Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w przedmiocie zezwolenia na wykonywanie zawodu lekarza i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu lekarza poza publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a także