Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba zdrowia X

II OSK 496/16 - Wyrok NSA z 2017-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu G. w przedmiocie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w G.

II OSK 497/16 - Wyrok NSA z 2017-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu G. w przedmiocie ustalenia wskaźnika i przejęcia zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne...

II SA/Sz 405/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w przedmiocie połączenia Specjalistycznego Szpitala im. Prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie