Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

II SA/Op 85/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-24

Sprawa ze skargi A. J. na akt - pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie skreślenia z listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony

II SA/Op 524/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 446/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Krapkowickiego w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

II SA/Op 789/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-04-12

Sprawa ze skargi W. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 460/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w sprawie wygaśnięcia stosunku pracy na stanowisku dyrektora szkoły

II SA/Op 466/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jemielnica w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umorzyć postępowanie.

II SA/Op 560/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-01-17

Sprawa ze skargi Gminy Skarbimierz na wezwanie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zaprzestania naruszeń prawa

II SA/Op 359/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi H. W. na akt Starosty Opolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu

II SA/Op 335/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Lubrza w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 96/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Lubsza w przedmiocie utworzenia straży gminnej
1   Następne >   +2   +5   +10   29