Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Kr 991/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 1265/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 752/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi M. O. i M. O. na pismo przewodniczącego Rady Miasta w przedmiocie odpowiedzi na wezwanie o usunięcie naruszenia prawa

III SA/Kr 918/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyborów ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 924/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyborów ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004

III SA/Kr 1027/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

III SA/Kr 651/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie utworzenia parku kulturowego

III SA/Kr 855/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wieliczce, na § 1 ust.2 lit. b i ust. 3 uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce, w przedmiocie zasad udziału mieszkańców Gminy Wieliczka w finansowaniu inwestycji realizowanych w ramach Zespołów Inicjatyw Społecznych stwierdza nieważność § 1 ust.2 lit. b i ust. 3 zaskarżonej uchwały.

III SA/Kr 197/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie utworzenia parku kulturowego pod nazwą ,,A

III SA/Kr 188/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w B
1   Następne >   +2   +5   +10   29