Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 813/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

II OSK 2799/14 - Wyrok NSA z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji i zawarcie porozumienia w sprawie realizacji inwestycji drogowej

II OSK 283/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi 'P.' Spółki Akcyjnej w R. na uchwałę Rady Gminy w R., nr [...] oku, w przedmiocie wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Sz 995/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie budowy stacji telefonii cyfrowej

II SA/Ke 663/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy C. w przedmiocie odmowy sprostowania błędów w decyzji

II OSK 1996/06 - Postanowienie NSA z 2007-11-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Ś. w przedmiocie budowy stacji telefonii cyfrowej

IV SA 308/00 - Wyrok NSA z 2002-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o odszkodowaniu

II SA/Gd 514/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   6