Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 625/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-26

Skarga B. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty dodatkowej za parkowanie

III SA/Lu 1061/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Wierzbica w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

II SA/Ke 488/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kielcach w przedmiocie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta Kielce

II SA/Bd 332/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych gminy

III SAB/Wr 55/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Sejmiku Województwa D. w przedmiocie określenia kategorii drogi wojewódzkiej Obwodnicy Południowej Miasta L.

I OSK 734/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

III SA/Kr 345/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w Gminie

I OSK 1097/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich

II SAB/Ol 52/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie rozpoznania skargi powszechnej oku

II GSK 2100/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego
1   Następne >   +2   +5   +10   48