Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 512/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-12-08

Sprawa ze skargi P.L. na akt Starosty [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu drogowego